Yhteistöohjautuvuus

Testien etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot | | | Johtajuushakkeri | Kirjat

Tiimiarvio

Ohjeet

  1. Arvioi yksi rivi kerrallaan ja valitse se vaihtoehto, joka kuvastaa tiimiäsi parhaiten
  2. Jos valinnat menivät väärin, paina mitä tahansa vaihtoehtoa riviltä ja rivi nollautuu.

Auta kehittämään kyselysivua

Arviossa on erilaisia tilanteita, joihin vastaamalla saat kuvan tiimistäsi. Sinulle on eniten hyötyä, kun vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Tätä testiä ei tallenneta mihinkään. Tässä ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia.

Kuvittele tiimisi kuhunkin tilanteeseen ja valitse vastauksesi sen mukaan. Kysymyksiä ei kannata miettiä kovin pitkään. Tuntuman perusteella annetut vastaukset tuottavat parhaan tuloksen, koska tuntumassa on mukana tiimin todellinen luonne.


1. Tiimi kerääntyy yhteen ennalta sovitusti

Tapaamme harvoin
Epäsäännöllisen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuussa
Tiimin jäsenet näkevät viikottain
Useasti viikon aikana

2. Tiimipalavereissa yleensä

Otetaan esiin epämieluisatkin asiat
Kannustetaan toisia vaikka olisimme eri mieltä
Käydään läpi yleiset ja positiiviset asiat
Ajaudutaan useasti kinasteluun

3. Yleensä kun pyydän apua

Minua autetaan, jos muilla on aikaa
Saan aina apua pyytäessäni sitä
Minulle vinoillaan aiheesta (en saa apua)
Minua neuvotaan, mistä löydän apua

4. Kun tiimissä annetaan palautetta

Se annetaan rakentavasti kahden kesken
Kerrotaan kaikkien edessä palaverissa
Käsitellään yhteisesti asianmukaisessa kokouksessa
Koko tiimi yhteisesti pohtii yhteisen suorituksen parantamista

5. Tiimin jäsenet tuntevat toistensa

Nimet ja tittelit
Osaamiset ja vahvuudet
Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset
Kaikki eivät ole välttämätät tavanneet toisiansa

6. Aikaa vietetään yhdessä

Myös vapaa-ajalla
Pakollisissa palavereissa
Tiimin tehtävien parissa
Jäsenet tekevät itsenänistä työtä eivätkä vietä aikaa yhdessä

7. Tiimissä autetaan muita

Apua tarjotaan, vaikkei sitä kysyttäisi
Pitkin hampain
Innostuneesti ja pohditaan asioita yhdessä
Kun ongelmat tuodaan esille

8. Palautteen antaminen yleensä

Aiheuttaa muutoksia tiimin jäsenten toiminnassa
Aiheuttaa aikatauluun viivästyksen, kun asia käydään läpi ja pohditaan toimenpiteitä
Kirjataan ylös ja käsitellään myöhemmin
Ei vaikuta tiimin toimintaan

9. Tiimin kommunikoidessa jokainen jäsen

Uskaltaa sanoa mielipiteensä, vaikka se eroaisi yleisestä
Uskaltaa sanoa mielipiteensä, kun se yhtyy yleiseen
Ei kerro aina mielipidettään
Ottaa huomioon tilanteen, tuodessaan mielipiteet esiin

10. Tunnen oloni tiimissä

Uhatuksi tai olen usein arvostelun kohteena
Tasavertaiseksi tiimin jäseneksi
Välillä vieraaksi, sillä en juttele usein kaikkien kanssa
Turvalliseksi ja minua tuetaan

11. Tehtäviä kierrätetään tiimissä

Harvoin, jokaisella on selkeä roolinsa eikä halua kehittyä
Meillä ei ole yhteisiä tehtäviä
Usein ja onnistumisen paikkoja jaetaan kollegoille
Toisinaan, kun aikataulut ja fiilis on sopivat

12. Kun kollega on hädässä

Apua saa aina
Jokainen huolehtii omista asioistaan
Tuttu kollega auttaa
Apua voi kysellä tiimin chatistä

13. Kun palautetta annetaan

Huomaan muutoksen toiminnassa heti
Palaute otetaan vastaan oppimismahdollisuutena
En huomaa mitään vaikutusta toiminnassa
Palautteesta kiitetään

14. Tunnen tiimin jäsenten osaamisen

En tiedä tarkkaan mitä muut tekevät
Tiedän muiden perheenjäsenten nimet
Tiedän yleisesti mitä muut tekevät
Tunnen muutaman kollegan paremmin, mutten ole varma kaikkien osaamisista

15. Kun jäsen on kuormittunut

Hänelle huomautetaan ajanhallinnasta
Hänelle annetaan työrauha
Hänelle tarjotaan apua tiimin palavereissa
Häntä kontaktoidaan henkilökohtaisesti ja tarjotaan apua

16. Keskustelu tiimissä on

Täysin avointa
Avointa
Varauksellista
Vaitonaista

17. Tiimissä opetellaan uusia taitoja

Aikataulujen antaessa myöden
Jatkuvasti
Ei koskaan
Satunnaisesti tai on aivan pakko

18. Asiohin otetaan kantaa

Varovaisesti
Rehellisesti
Kärkkäästi
Kannustavasti

19. Vaikeita asioita käsitellään

Säännöllisesti
Kun muut työt häiriintyvät
Heti kun tarve esiintyy
Ei koskaan

20. Neuvoa kysytään, kun

On aivan pakko
Ei tiedetä miten edetä
Halutaan saada parempi tuloksia yhdessä
Halutaan kuulla muiden mielipide

Testien etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot